Category: Bản tin VLOOK

Định nghĩa về BMS
Feb
10
Với mục đích giúp các doanh nghiệp thuê và sử dụng tòa nhà cảm thấy thoải mái, tiện nghi và an toàn, các hệ thống làm mát, lưu [...]
Công trình xanh là gì?
Dec
05
Ngoài các tiêu chí để xếp hạng văn phòng, thế giới còn một tiêu chuẩn khác liên quan đến kiến trúc xây dựng, đó là “Công trình xanh”. [...]